šťastní důchodci. domácí péče, BrnoVítáme vás na stránkách naší společnosti, která je zaměřena na odbornou zdravotní péči a navrácení zdraví občanům v jejich domácím prostředí. Naše činnost je zaměřena na léčbu, ošetřování, rehabilitaci a na podporu a rozvoj soběstačnosti našich klientů. Služby, které poskytujme, se vztahují nejen na nemocné, ale i na populaci staršího věku, která má přání být doma i za podmínek, kdy potřebuje pomoc druhých. Odbornou zdravotní péči poskytujeme především osobám dlouhodobě nemocným, osobám handicapovaným i pacientům, kteří jsou propuštěni z nemocnice a nedovedou se o sebe sami postarat. Domácí zdravotní péče je nedílnou součástí moderního systému zdravotní a sociální péče, která poskytuje služby osobám závislých na cizí pomoci v jejich sociálním domácím prostředí. Sociální prostředí nemusí vždy znamenat domácí prostředí, ale může to být i zařízení, které nahrazuje vlastní domácí prostředí jako například domov důchodců nebo ústav sociální péče. Tím, že pacient pobývá v domácím prostředí v přítomnosti svých blízkých, má velký vliv na jeho psychiku, která je důležitým faktorem v procesu uzdravování nebo zmírnění symptomů u všech forem onemocnění. Ošetření pacientů je prováděno návštěvní službou kvalifikovaného personálu. Terénní i ambulantní zdravotní služby poskytujeme 7 dní v týdnu.

Ke všem našim pacientům přistupujeme odpovědně, citlivě a ohleduplně. Našim posláním je poskytovat odborné zdravotní služby na profesionální úrovni všem, kteří naši pomoc potřebují. Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi a pomáháme jim dosáhnout jak tělesného tak duševního zdraví a pohody v souladu s jejich sociálním prostředím.

Péče ordinovaná ošetřujícím lékařem je hrazena zdravotními pojišťovnami.