Slide 1

Domácí péče

Naše činnost je zaměřena na léčbu, ošetřování, rehabilitaci a na podporu a rozvoj soběstačnosti našich klientů. Služby, které poskytujme, se vztahují nejen na nemocné, ale i na populaci staršího věku, která má přání být doma i za podmínek, kdy potřebuje pomoc druhých. Odbornou zdravotní péči poskytujeme především osobám dlouhodobě nemocným, osobám handicapovaným i pacientům

Naše cíle

Cílem domácí zdravotní péče je, zajištění dodržování léčebného režimu, my se snažíme snižovat negativní vlivy onemocnění na celkový fyzický i duševní stav nejen pacienta, ale i jeho rodiny.

Rehabilitační ošetřování

Rehabilitační ošetřovatelství je důležitou součástí domácí zdravotní péče, je jedním ze způsobů jak zpomalit ztrátu funkčních schopností klienta. V rámci rehabilitace provádí proškolená sestra prevenci imobilizačního syndromu, který vzniká dlouhodobým omezením pohybu. Cvičení s klienty probíhá podle stanoveného plánu.

Kontakt

TOP MEDICAL v.o.s.
Areál zdravotního střediska MEDIVITA
Hudcova 390/74a
612 00 Brno – Medlánky
IČO 60713941
Kontaktní osoba : Simona Olejníčková
Telefon +420 728 557 992
E-mail: s.olejnickova@seznam.cz